Tarieven bij Kidslution

Kinderopvangtoeslag


Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming die u als ouder ontvangt voor de gemaakte kosten van de gastouderopvang. 
Elke ouder die in Nederland woont en/of werkt, een studie volgt, inburgert of een herintegratietraject volgt, heeft recht op kinderopvangtoeslag. 
 
Hoe hoog deze tegemoetkoming is, is afhankelijk van uw (gezamenlijk) bruto-jaarinkomen.

Zou u graag een kostenoverzicht ontvangen? Mail dan geheel vrijblijvend naar info@kidslution.nl


Opvangkosten

Bij gastouderopvang bestaan de kosten uit twee delen:
Ten eerste de kosten van de gastouder (opvangkosten) en daarnaast de kosten aan het gastouderbureau (bureaukosten). 

Over zowel de opvangkosten als de bureaukosten ontvangt u kinderopvangtoeslag.

Elke gastouder bepaalt zelfstandig de uurprijs. Gemiddeld ligt deze uurprijs op €6,50. 


Bureaukosten

Ook over deze kosten ontvangt u kinderopvangtoeslag. 
Waarom deze kosten?
Om de kwaliteit van gastouderopvang hoog te houden is het belangrijk dat de professionaliteit en veiligheid gewaarborgd worden. 
Hoe draagt Kidslution zorg voor deze borging?
- minimaal tweemaal per jaar een kwaliteitsscreening van de opvanglocatie en pedagogische kwaliteit van de gastouder
- alle gastouders en -kinderen die bij Kidslution aangesloten zijn, vallen onder de afgesloten aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 
- een overzichtelijk online portaal waarin u buiten uw eigen gegevens ook alle protocollen, kwaliteitsscreeningen, facturen, jaaropgaven en contracten kunt terugvinden. Alles overzichtelijk onder één dak.
- vervulling van de wettelijke kassiersfunctie. 

Maandelijks betaalt u als ouder €40,- voor het eerste kind dat naar de opvang gaat. Voor gezinnen met 2 of meerdere kinderen die naar de opvang gaan, wordt €60,- per gezin in rekening gebracht.   

Bent u van plan incidenteel of weinig opvanguren af te nemen? Dan kunt u gebruikmaken van een zeer gereduceerd tarief. 

Maakt u (structureel) gebruik van een extra gastouder? Geen probleem! Hiervoor worden géén extra kosten in rekening gebracht. Dit hoort bij de service.


Zeker nog van belang!

Inschrijving en bemiddeling door Kidslution gebeurt geheel gratis. Geen bijkomende (variabele) kosten, geen onaangename verrassingen. What you see, is what you get!